Informacje o produkcie

Puszka instalacyjna PIP-2A

PIP2A

Puszka instalacyjna PIP-2A przeznaczona jest do podłączenia sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych SA-K oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego, do linii sygnalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami CNBOP. Zadaniem puszki jest zapewnianie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora objętego pożarem i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

 

Parametry:

 

  • Dopuszczalne napięcie sygnalizatora/głośnika: max 125 V AC;
  • Zakres prądów: Odpowiedni dla sygnalizatorów SA-K;
  • Średnica kabla instalacyjnego: max Ø 10 mm;
  • Przekrój przewodów: max 2,5 mm²;
  • Wymiary puszki PIP-2A: 155 x 80 x 30 mm.

Dane techniczne:

Producent:W2